Syte e Shtatoreve

Biblioteka: DUKAGJINI

Autori: Viktor Eftemiu

Dimensioni: 115×200

Nr i Faqeve: 120

ISBN