• English
 • Shqip
 • KYÇU
  1 - 5
  6 - 9
  10 - 12

  • Planifikimi orientues për mësimdhënësit/et
   2

   Download


  • PAKETA DIDAKTIKE
   0

   Libri i mësuesit/es

   Download


  • ABETARE
   1

   Libri i mësuesit/es

   Download


  • GJUHA SHQIPE, LIBËR LEXIMI
   1

   Libri i mësuesit/es

   Download


  • MATEMATIKA
   1

   Libri i mësuesit/es

   Download


  • EDUKATË FIGURATIVE
   1

   Libri i mësuesit/es

   Download


  • EDUKATA MUZIKORE
   1

   Libri i mësuesit/es

   Download


  • SHOQËRIA DHE MJEDISI
   1

   Libri i mësuesit/es

   Download


  • NJERIU DHE NATYRA
   1

   Libri i mësuesit/es

   Download


  • EDUKATA FIZIKE, SPORTET DHE SHËNDETI
   1

   Libri i mësuesit/es

   Download


  • GJUHA SHQIPE
   2

   Libri i mësuesit/es

   Download


  • EDUKATË MUZIKORE
   2

   Libri i mësuesit/es

   Download


  • MATEMATIKA
   2

   Libri i mësuesit/es

   Download


  • NJERIU DHE NATYRA
   2

   Libri i mësuesit/es

   Download


  • SHOQËRIA DHE MJEDISI
   2

   Libri i mësuesit/es

   Download


  • SHKATHTËSI PËR JETË
   2

   Libri i mësuesit/es

   Download


  • EDUKATË FIZIKE, SPORTET DHE SHËNDETI
   2

   Libri i mësuesit/es

   Download