• English
 • Shqip
 • KYÇU
  1 - 5
  6 - 9
  10 - 12

  • EDUKATA FIZIKE
   6

   Libri i mësimdhënësit/es

   Download


  • MATEMATIKA
   6

   Libri i mësimdhënësit/es

   Download


  • BIOLOGJI
   6

   Libri i mësimdhënësit/es

   Download


  • HISTORI
   6

   Libri i mësimdhënësit/es

   Download


  • TIK
   6

   Libri i mësimdhënësit/es

   Download


  • GJUHA SHQIPE
   6

   Libri i mësimdhënësit/es

   Download


  • GJEOGRAFI
   6

   Libri i mësimdhënësit/es

   Download


  • ARTI FIGURATIV
   6

   Libri i mësimdhënësit/es

   Download


  • EDUKATË MUZIKORE
   6

   Libri i mësimdhënësit/es

   Download


  • FIZIKA
   6

   Libri i mësimdhënësit/es

   Download


  • GJUHA SHQIPE
   7

   Libri i mësimdhënësit/es

   Download


  • MATEMATIKA
   7

   Libri i mësimdhënësit/es

   Download


  • BIOLOGJIA
   7

   Libri i mësimdhënësit/es

   Download


  • EDUKATA QYTETARE
   7

   Libri i mësimdhënësit/es

   Download


  • EDUKATË FIZIKE, SPORTET DHE SHËNDETI
   7

   Libri i mësimdhënësit/es

   Download


  • TIK
   7

   Libri i mësimdhënësit/es

   Download


  • FIZIKA
   7

   Libri i mësimdhënësit/es

   Download