Shop

Si të lexojmë një lektyrë

2.90

Ky libër përmban aktivitete, projekte dhe detyra të llojllojshme në lidhje me lektyrat e klasave 1 dhe 2. Libri përmban Fletën e punës, Fletën e leximit, Listën e vetëvlerësimit dhe Ditarin e leximit.

Autorët: Saranda Kumnova-Pozhegu & Dhurata Tara-Nixha
ISBN: 978-9951-05-379-2

 

Shkako

Out of stock

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 [email protected]

    Free shipping
    for orders over 50%