Shfleto

HISTORIA 8 (FLETORE PUNE)

[mkdf_button size=”huge” type=”” text=”Lexo online” custom_class=”#read-more-btn” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”https://app.dukagjinibotime.com/152″ target=”_self” color=”#fff” hover_color=”” background_color=”#bd2c2c ” hover_background_color=”” border_color=”#bd2c2c ” hover_border_color=”” font_size=”16″ font_weight=”500″ margin=”40px 0″]

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 01/B/97, të datës 13.08.2021.

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.dukagjinibotime.com
www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i parë, viti 2021
Tirazhi: 30,000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Historia 8 – Fletore pune për klasën e tetë
Frashër Demaj
frasherdemaj@ashak.org

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Fatjon Zekaj, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Berat Lipa, Rinor Kelmendi
Kopertina: Gurakuq Dobruna

 

Recensentë: Skender Lutfiu, Xhemajl Halili, Blerina Haraqija

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore: www.kgscenter.net

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

37.016:94(075.3)(076.1)

Demaj, Frashër
Historia 8 : fletore pune : për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët /
Frashër Demaj. – Prishtinë: Dukagjini, 2021. – 60 f. :ilustr. ; 25 cm.

 

ISBN 978-9951-05-405-8

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 01/B/97, të datës 13.08.2021.

Autorët

Frashër Demaj

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese "Dukagjini"

Kontakti

Shtëpia Botuese "Dukagjini" info@dukagjinipublishing.com Autorët frasherdemaj@ashak.org