Shfleto

ART FIGURATIV 8 – LIBËR BAZË

ART FIGURATIV 8 – LIBËR BAZË

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe e Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe
përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tetë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër
01B/417, të datës 12.08.2022.

ISBN 978-9951-05-678-6

Autorët

Bardha Buza
Erzen Vala Zana Shunjaku-Saraqini

Botues

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Brand

LIBËR BAZË