Shfleto

MATEMATIKA 11 – GJIMNAZI I SHKENCAVE NATYRORE (LIBËR BAZË)

MATEMATIKA 11 – GJIMNAZI I SHKENCAVE NATYRORE (LIBËR BAZË)

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dhjetë të arsimit të mesëm të lartë, me vendimin numër 394/01-b, të datës 23.08.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

ISBN 978-9951-05-340-2

Autorët

Rexhep Gjergji, Islam Shehu, Mustafë Kadriu

Shtëpia botuese

DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com

Brand

LIBËR BAZË