Shfleto

MATEMATIKA 12 – (LIBRI BAZË)

MATEMATIKA 12 – (LIBRI BAZË)

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dymbëdhjetë të arsimit të mesëm të lartë, me vendimin numër 01/B/243, të datës 13.08.2021.

ISBN 978-9951-05-422-5

Autorët

Islam Shehu, Rexhep Gjergji, Mustafë Kadriu

Shtëpia botuese

DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com