Shfleto

MATEMATIKA 12 – (PËRMBLEDHJE DETYRASH)

MATEMATIKA 12 – (PËRMBLEDHJE DETYRASH)

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dymbëdhjetë të arsimit të mesëm të lartë, me vendimin numër 01/B/244, të datës 13.08.2021.

ISBN 978-9951-05-419-5

Autorët

Rexhep Gjergji, Islam Shehu, Mustafë Kadriu

Shtëpia Botuese

DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com