The Highland Lute, The Albanian national epic, Cantos I-V

The Highland Lute, The Albanian national epic, Cantos I-V

Biblioteka: Dukagjini Balkan Books

Autori: Gjergj Fishta

Dimensioni: 140×214

Nr i Faqeve: 167