Truri i fëmijës si tërësi e integruar

Truri i fëmijës si tërësi e integruar

Strategji revolucionare për prindërit, mësuesit e kujdestarët mbi trurin e fëmijës, duke lehtësuar edukatën prindërore dhe duke i kthyer situatat e përditshme në përvoja të vyeshme për formësimin e trurit të fëmijës, edukimin e mendjes së tij dhe mirëqenien e gjendjes emocionale të fëmijëve.

 
 
Autori: Daniel J. Siegel & Tina Payne-Bryson

ISBN: 978-9951-05-436-2

Perkthyesi: Danila Nika