E shkuara e një Iluzioni, Ese mbi Idenë Komuniste në Shekullin xx

E shkuara e një Iluzioni, Ese mbi Idenë Komuniste në Shekullin xx

Biblioteka: Fryma

Autori: Francois Furet

Dimensioni: 145×240

Nr i Faqeve: 499