E shkuara e një Iluzioni, Ese mbi Idenë Komuniste në Shekullin xx

E shkuara e një Iluzioni, Ese mbi Idenë Komuniste në Shekullin xx