Krijimi i Identiteteve Kombëtare, Evropa e shekujve XVIII – XX

Krijimi i Identiteteve Kombëtare, Evropa e shekujve XVIII – XX