Shfleto

FIZIKA 9 (LIBËR BAZË)

FIZIKA 9 (LIBËR BAZË)

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe e Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e nëntë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër, 01B/192 të datës 28.06.2022.

ISBN 978-9951-05-579-6

Autorët

Rexhep I. Gashi, Mustafë R. Bytyçi

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI info@dukagjinipublishing.com Autorët mbytyqi@yahoo.com