Shfleto

MATEMATIKA 10 – GJIMNAZI SHOQËROR- GJUHËSOR (PËRMBLEDHJE DETYRASH)

MATEMATIKA 10 – GJIMNAZI SHOQËROR- GJUHËSOR (PËRMBLEDHJE DETYRASH)

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dhjetë të arsimit të mesëm të lartë, me vendimin numër 165/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

ISBN 978-9951-05-332-7

Autorët

Rexhep Gjergji, Islam Shehu, Mustafë Kadriu

Shtëpia botuese

DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com