Pranvera Romane e Zonjës Stoun

Pranvera Romane e Zonjës Stoun

“Pranvera romane e zonjës Stoun” – një novelë e Tennessee Williams, paraqet historinë e një vejushe të pasur, fama dhe bukuria e dikurshme e së cilës po zbehen.