Shfleto

BIOLOGJIA 8 – (LIBËR BAZË)

BIOLOGJIA 8 – (LIBËR BAZË)

Ministria e Arsimit, Shkences, Teknologjise dhe e Inovacionit e Kosoves e ka lejuar per botim dhe perdorim kete tekst shkollor per klasen e tete te arsimit te mesem te ulet, me vendimin numer 0lB/408, te dates 12.08.2022.

ISBN 978-9951-05-661-8

Autorët

Behxhet Mustafa Avni Hajdari Shpresa Sojeva-Mustafa

Botues

DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com

Brand

LIBËR BAZË