Shfleto

EDUKATË FIZIKE, SPORTET DHE SHËNDETI 6 (LIBËR BAZË)

EDUKATË FIZIKE, SPORTET DHE SHËNDETI 6 (LIBËR BAZË)

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e gjashtë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 201/01-b, të datës 28.06.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
ISBN 978-9951-05-298-6

Autorët

Sadik Krasniqi, Rrezon Krasniqi

Shtëpia botuese

DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com