Arti Poetik

Arti Poetik

Libri “Arti poetik”, i përkthyer besnikërisht nga Vinçens Marku, vjen në rimë dhe në prozë, si dhe përmban shënimet, fjalorthin dhe jetëshkrimin kronologjik të Bualosë, si ndihmesa të rëndësishme në dimensionin permbajtjesor të katër këngëve. Me këtë libër nis “Kolana Klasikë”.