Në Banesën E Mishtë

Në Banesën E Mishtë

“Libri ‘Në banesën e mishtë’, nga kritika, është quajtur ‘një autobiologji sarkastike’, ndërkaq mund të thuhet se, filozofikisht, ai paraqet gjithë antipodin e estetikës së trupit, në të cilën ka investuar aq shumë kultura dhe arti perëndimor që nga antikiteti grek, përmes Rilindjes Evropiane e deri te Romantizmi i shekullit XIX.”