Poiesis e Praxis, Zhvillimi i Nocionit të punës prej aristotelit deri te hegeli

Poiesis e Praxis, Zhvillimi i Nocionit të punës prej aristotelit deri te hegeli

Biblioteka: Fryma

Autori: Ramush Mavriqi

Dimensioni: 145×240

Nr i Faqeve: 461