Zhvillimi Rural, Organizimi dhe Rregullimi Hapësinor i Vendbanimeve Rurale në Regjionin e Kosovës

Zhvillimi Rural, Organizimi dhe Rregullimi Hapësinor i Vendbanimeve Rurale në Regjionin e Kosovës

Biblioteka: Fryma

Autori: Ibrahim Ramadani

Dimensioni: 145×240

Nr i Faqeve: 348