Abetare e ilustruar e Prishtinës

Abetare e ilustruar e Prishtinës

Një minienciklopedi e kryeqytetit, që, njëherësh, mund të shërbejë edhe si udhërrëfyese turistike. Libri ka për qëllimi ruajtjen dhe promovimin e kulturës së Prishtinës.

Autori: Diellza Gojani

ISBN: 975-9951-05-373-0