Inteligjenca Artificiale

Inteligjenca Artificiale

Libër që i ofron të gjitha përgjigjet për zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe për atë se çka e pret njerëzimin në të ardhmen, duke pasur parasysh ritmin e zhvillimit të IA-së.

Autori: Matt Burgess

ISBN:  978-9951-05-378-5

Perkthyesi: Blendi Lami