Shfleto

SHOQËRIA DHE MJEDISI 3 – (LIBËR BAZË)

SHOQËRIA DHE MJEDISI 3 – (LIBËR BAZË)

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe e Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe
përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tretë të arsimit fillor, me vendimin numër 01/B/93, të datës
13.08.2021.

ISBN 978-9951-05-383-9

Autorët

Dhurata Tara-Nixha, Lindita Lutaj, Miranda Stavileci

Shtëpia botuese

Dukagjini

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com

Brand

LIBËR BAZË