Shfleto

NJERIU DHE NATYRA 2 (FLETORE PUNE)

NJERIU DHE NATYRA 2 (FLETORE PUNE)

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dytë, me vendimin numër 327/01-b, të
datës 11.07.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

ISBN 978-9951-05-326-6

Autorët

Bahri Troja, Behxhet Mustafa, Avni Hajdari, Shpresa Sojeva Mustafa

Shtëpia Botuese

DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com