Shfleto

TEKNOLOGJI ME TIK 7 (LIBËR BAZË)

TEKNOLOGJI ME TIK 7 (LIBËR BAZË)

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 136/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

ISBN 978-9951-05-311-2

Autorët

Arbnor Pajaziti, Enver Hamiti, Vjollca Komoni, Zana Kurtishi Rudi

Shtëpia botuese

DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com

Brand

LIBËR BAZË