Shfleto

MATEMATIKA 7 (PËRMBLEDHJE DETYRASH)

MATEMATIKA 7 (PËRMBLEDHJE DETYRASH)

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 137/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

ISBN 978-9951-623-21-6

Autorët

Ramadan Zejnullahu, Artan Berisha

Shtëpia botuese

DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com