Shfleto

GJUHA SHQIPE 7 (LIBËR BAZË)

GJUHA SHQIPE 7 (LIBËR BAZË)

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e shtatë të arsimit të mesëm të ulët fillor, me vendimin numër 140/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
ISBN 978-9951-05-301-3

Autorët

Rrahman Paçarizi Adelinë Selmani

Shtëpia Botuese

DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com