Shfleto

BIOLOGJIA 6 (FLETORE PUNE)

BIOLOGJIA 6 (FLETORE PUNE)

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e gjashtë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 292/01-b, të datës 12.07.2019. Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
ISBN 978-9951-05-284-9

Autorët

Behxhet Mustafa, Avni Hajdari, Shpresa Sojeva Mustafa

Shtëpia botuese

DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com