Shfleto

MATEMATIKA 6 (LIBËR BAZË)

MATEMATIKA 6 (LIBËR BAZË)

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e gjashtë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 195/01-b, të datës 28.06.2019. Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

ISBN 978-9951-623-18-6

Autorët

Ramadan Zejnullahu

Shtëpia Botuese

DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com