Bletëzat

Libri përbëhet nga poezi që ndërthurin humorin dhe fantazinë, duke e zhytur fëmijën në botën imagjinative.

Autore: Drenusha Zajmi-Hoxha

ISBN: 978-9951-05-346-4