Shkolla e pyllit

Rrugëtimi i kafshëve në Shkollën e Pyllit, duke treguar, kështu, për rolin e shkollës në jetën e fëmijëve.

 

Autori: Bedri Dedja

ISBN: 978-9951-05-349-5