Përralla popullore mbi kafshët

Përralla popullore mbi kafshët

Dedja përzgjedh 10 përralla fantastike, në harmoni me moshën dhe interesimin e fëmijëve.

Autori: Bedri Dedja

ISBN: 978-9951-05-348-8