Përralla të zgjedhura

Përralla të zgjedhura

Përralla që, me një rrëfim që vazhdimisht nxit kërshëri, përcjellin mesazhe të rëndësishme virtyti.

Autori: Hans Christian Andersen

ISBN:  978-9951-05-353-2

Përktheu: Osman Osmani