Shfleto

EDUKATA MUZIKORE 5 – LIBËR BAZË

EDUKATA MUZIKORE 5 – LIBËR BAZË

 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe e Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e pestë të arsimit fillor, me vendimin numër 01B/398, të datës 12.08.2022.

ISBN 978-9951-05-649-6

Autorët

Drita Rudi, Rafet Rudi

Shtëpia botuese

DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com