Shfleto

EDUKATA FIGURATIVE 5

EDUKATA FIGURATIVE 5

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe e Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e pestë të arsimit fillor, me vendimin numër 01B/396, të datës 12.08.2022.

ISBN 978-9951-05-663-2

Autorët

Bardha Buza, Donjeta Shabani

Shtëpia Botuese

DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com