Shfleto

EDUKATË FIGURATIVE 1

EDUKATË FIGURATIVE 1

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë
tekst shkollor për klasën e parë të arsimit fillor, me vendimin numër 148/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me: NR. P: 1580, të datës
08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë.

ISBN 978-9951-05-279-5

Autorët

Muhamed Ahmeti-Metis

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com

Shtëpia Botuese

DUKAGJINI