Shfleto

EDUKATË MUZIKORE 1

EDUKATË MUZIKORE 1

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 150/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

ISBN 978-9951-05-280-1

Autorët

Donika Rudi-Berishaj, Drita Rudi, Rafet Rudi

Shtëpia botuese

DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com