Shfleto

EDUKATË FIZIKE, SPORTET DHE SHËNDETI 7

EDUKATË FIZIKE, SPORTET DHE SHËNDETI 7

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e shtatë të arsimit të mesëm të ulët fillor, me vendimin numër 138/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

ISBN 978-9951-05-309-9

Autorët

Aziz Dujaka, Sadik Krasniqi

Shtëpia botuese

DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com