Shfleto

EDUKATË QYTETARE 7 (FLETORE PUNE)

EDUKATË QYTETARE 7 (FLETORE PUNE)

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e shtatë të arsimit të mesëm të ulët fillor, me vendimin numër 280/01-b, të datës 11.07.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

ISBN 978-9951-05-308-2

Autorët

Shemsi Krasniqi, Sheribane Ibrahimaj-Bahtiri

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com

Shtëpia botuese

DUKAGJINI