Bota e kafshëve

Bota e kafshëve

Ky libër përmban informacione të rëndësishme për botën e gjitarëve dhe shpendëve. Libri është i konceptuar për të zhvilluar shkathtësitë e nxënësve të klasës së dytë për të lexuarit me kuptim, si dhe shoqërohet me udhëzuesin për mësimdhënës/e.

Autorët: Rajmonda Kurshumlia & Saranda Kumnova-Pozhegu

ISBN: 978-9951-05-425-6