Ditët e shkronjave

Ditët e shkronjave

Ky libër është shoqërues i abetares dhe u mundëson nxënësve që t’i mësojnë tingujt dhe shkronjat përmes ilustrimeve, të lexojnë rrokje, fjalë, fjali dhe tekste të shkurtra. Ky libër është i nevojshëm për nxënësit e klasës së parë, për punën në shkollë dhe në shtëpi.

Autorët: Shkëndije Bokshi-Nagavci & Saranda Kumnova-Pozhegu

ISBN: 978-9951-05-432-4