Shfleto

SHKATHTËSI PËR JETË 3 – (LIBËR BAZË)

SHKATHTËSI PËR JETË 3 – (LIBËR BAZË)

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe e Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tretë të arsimit fillor, me vendimin numër 01/B/236, të datës 13.08.2021.

ISBN 978-9951-05-388-4

Autorët

Arbnor Pajaziti, Visare Xhafa-Lajqi, Vjollca Komoni, Enver Hamiti

Shtëpia botuese

Dukagjini

Kontakti

Dukagjini