Shfleto

EDUKATË FIZIKE, SPORTET DHE SHËNDETI 4

EDUKATË FIZIKE, SPORTET DHE SHËNDETI 4

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe e Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e katërt të arsimit fillor, me vendimin numër, 01B/181 të datës 28.06.2022.

ISBN 978-9951-05-586-4

Autorët

Edona Cami , Artan Piperku

Botues

DUKAGJINI