Shfleto

EDUKATË FIZIKE, SPORTET DHE SHËNDETI 3 – (LIBËR BAZË)

EDUKATË FIZIKE, SPORTET DHE SHËNDETI 3 – (LIBËR BAZË)

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe e Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tretë të arsimit fillor, me vendimin numër 01/B/85, të datës 13.08.2021.

ISBN 978-9951-05-386-0

Autorët

Edona Cami-Xhelili, Artan Piperku

Shtëpia botuese

Dukagjini

Kontakti

Dukagjini

Brand

LIBËR BAZË