Shfleto

NJERIU DHE NATYRA 3 – LIBËR BAZË

NJERIU DHE NATYRA 3 – LIBËR BAZË

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe e Inovacionit e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e tretë të arsimit fillor, me vendimin numër 01B/390,
të datës 12.08.2022.

ISBN 978-9951-05-658-8

Autorët

Behxhet Mustafa Avni Hajdari Bahri Troja Shpresa Sojeva-Mustafa

Botime

Shtepia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com

Brand

LIBËR BAZË