Shfleto

SHOQËRIA DHE MJEDISI 1 – (LIBËR BAZË)

SHOQËRIA DHE MJEDISI 1 – (LIBËR BAZË)

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë të arsimit fillor, me vendimin numër 153/01-b, të datës 27.06.2019. Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me: NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë.

ISBN 978-9951-05-277-1

Autorët

Dhurata Tara-Nixha Miranda Stavileci Lindita Lutaj

Botuesi

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

info@dukagjinipublishing.com

Brand

LIBËR BAZË