Eja t’i zgjidhim problemat

Eja t’i zgjidhim problemat

Ky libër është konceptuar që të përdoret për aftësimin e nxënësve për zgjidhjen e problemave matematikore me fjalë, duke i ofruar udhëzimet, hapat dhe strategjitë e nevojshme. Libri përmban udhëzuesin për mësimdhënës/e dhe mund të përdoret për mësimin me zgjedhje për klasën e tretë.

Autorët: Rajmonda Kurshumlia & Saranda Kumnova-Pozhegu
ISBN: 978-9951-05-433-1