Abacia e makthit

Abacia e makthit

Shumica e personazheve në këtë fiksion gotik janë të bazuara në figura historike, me të cilat Peacock-u satirizon. Në thelb, kjo vepër e Peacock-ut paraqet një kritikë të ashpër për romantizmin.

Thomas Love Peacock